How to use mortgage calculators

home loan caculations

Before we proceed, it is important to understand what exactly a mortgage calculator is. In simple terms, a mortgage calculator is a program, which can assist the home buyers to determine the monthly payment on mortgage, with the assistance of variables, such as term, interest rate and principal amount. Hence, mortgage calculators are extremely important for the home buyers. Any person who is looking forward to invest money on a property should go ahead and use a mortgage calculator.

You will come across the need to use a mortgage calculator at the early process of applying for a mortgage loan. When you are making the decisions, you will figure out how much the mortgage calculator is worth. Here is a list of some of the most prominent uses associated with a mortgage calculator.

  • With the help of a mortgage calculator, you will be able to figure out the mortgage amount and the specific price of the house that you can afford. You can make this decision based on your debt information and your income level.
  • You will be able to use a mortgage calculator to determine the monthly mortgage payments, based on the interest rate, principle amount and the duration of loan.
  • The mortgage loans can provide an excellent assistance for you to compare the real estate rates or costs in between multiple mortgage loans.
  • You can use a mortgage calculator to calculate all the extra payments that you can pay, so that you will be able to settle the mortgage loan within a short period of time.
  • You can use the mortgage calculator to determine the payments that are linked with debt consolidation loans. With that, you will be able to understand the monthly savings you have to bear.
  • If you are interested in refinancing your mortgage loans, you can understand how to save more with the help of a mortgage calculator.
  • The mortgage calculators provide a great assistance when you are making comparisons in between mortgage products, which are adjustable as well as fixed.
  • The mortgage calculators can help you to make amortization schedules with the help of interest and amount as basis.
  • You can determine when is the perfect time to refinance your home via a mortgage calculator.

https://www.daveramsey.com/mortgage-calculator

https://www.moneysavingexpert.com/mortgages/mortgage-rate-calculator/

https://www.bankrate.com/calculators/mortgages/mortgage-calculator.aspx

https://www.mortgagecalculator.org/

หา เงินกู้อย่างไรในยุคนี้

ค้นหาสินเชื่อ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาหา เงินกู้ดอกเบี้ยไม่แพง ซึ่งสมัยนี้การที่เราจะแหล่งเงินที่เราสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยไม่แพงนั้น ไม่ได้หาได้ยากเหมือนในอดีตแล้ว แต่คนทั่วไปยังคงยึดติดกับวิธีการกู้เงินแบบเดิมๆในสมัยก่อน อาทิเช่น การไปยื่นกู้กับแบงค์และต้องรอผลอนุมัติหลายๆวัน ซึ่งทำให้พวกเขารอนานและจดจำภาพนี้มาถึงทุกวันนี้ จึงไม่ค่อยอยากไปกู้เงิน แถมการกู้เงินในสมัยก่อน คนส่วนใหญ่ต้องประสบกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากๆ มาจนถึงวันนี้พวกเขาก็ไม่อยากไปขอกู้กับธนาคารอีก แต่ในสมัยนี้ไม่ได้เหมือนกับยุคสมัยที่แล้ว เราสามารถเลือกได้ว่าจะหา เงินกู้กับสถาบันการเงินใด ทุกสถาบันการเงินมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศออกมาชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกงเหมือนในสมัยก่อน บทความนี้เราจะแนะนำการหาเงินกู้ในยุคนี้ว่าท่านสามารถหาจากแหล่งใดได้บ้าง

เทคนิคในการหา เงินกู้ จากสถาบันธนาคาร เราจำเป็นต้องมีเครดิตบางส่วนมาขอกู้เงิน เนื่องจากธนาคารมีลูกค้าและคนสนใจมากู้เงินมากมาย ทำให้ต้องมีระบบเข้ามาช่วยในการพิจารณา ผู้ขอกู้ต้องมีหลักฐานอย่างเพียงพอ มิฉะนั้นจะสามารถกู้เงินได้ยากกว่าสถาบันการเงินอื่น ในการกู้เงินธนาคารนั้น เราควรมีหลักทรัพย์เอาไว้ค้ำประกันบ้าง อาทิเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือทรัพย์สินประเภทที่ดิน บ้านหรือคอนโดก็สามารถนำมายื่นกู้กับธนาคารได้เช่นกัน แต่การกู้เงินกับธนาคาร สิ่งที่เราต้องทราบคือเราจะต้องรอการอนุมัติ ไม่สามารถรับเงินได้ทันที แต่หากเราใจร้อนจริงๆ สมัยนี้ก็สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติด่วนในไม่กี่นาทีได้เช่นกัน หากต้องการกู้เงินด่วน ควรใช้เครดิตการเป็นพนักงานประจำ หรือรายได้จากกิจการที่มีการรับเงินอย่างสม่ำเสมอ หากเราสามารถประกอบกิจการเป็นเวลายาวนานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ เราจะสามารถที่จะยื่นขอกู้เงินได้ไม่ยาก หากใครที่ไม่ได้มีเครดิตเพียงพอที่จะยื่นขอกู้เงินกับธนาคารได้นั้น ลองหา เงินกู้ จากสถาบันการเงินอื่นๆ หรือลองกู้เงินนอกระบบก็ได้ เนื่องจากการกู้เงินนอกระบบเป็นวิธีการเดียวที่จะช่วยให้คนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถขอกู้เงินได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คนที่มีหลักทรัพย์สำหรับค้ำประกันอยู่บ้าง ก็สามารถยื่นกู้เงินได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการอนุมัติรวดเร็วไม่ต้องรอนาน ได้รับเงินไปใช้จ่ายได้ทันเวลา บางครั้งการขอกู้เงินกับธนาคารนั้นใช้เวลาในการอนุมัตินานมาก การหา เงินกู้ นอกจากระบบจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราได้รับเงินไปใช้ทันเวลา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ www.sabaikrapao.com

เทคนิคหาเงินกู้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

loan and mortgage

การหาเงินกู้นั้น สิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือการใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ที่เราต้องไปทำธุรกิจกู้เงินมาใช้ เพราะสถาบันการเงินต้องการความเชื่อใจว่าเราจะชำระเงินได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะได้ยึดหลักทรัพย์ของเราเอาไว้แล้ว ดังนั้นการที่เราจะหาเงินกู้นั้น หลักทรัพย์ค้ำประกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่จะใช้ค้ำประกันเงินกู้ของเราได้นั้นประกอบด้วยบ้าน ที่ดิน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นก็ได้เช่นกัน รวมทั้งเราสามารถเอารถยนต์มาค้ำประกันเงินกู้ของเราได้อีกด้วย แต่หากเราไม่มีความพร้อมด้านหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น เราสามารถกู้เงินได้แต่ต้องมีเทคนิคบางอย่าง ซึ่งหัวข้อนี้เรามีเทคนิคมาฝากทุกคนเกี่ยวกับการกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

การหาเงินกู้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น

สิ่งแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือบัญชีธนาคารที่แสดงได้ว่าเราได้รับเงินจากการทำงานในแต่ละเดือนมั่นคงแค่ไหน โดยทั่วไปหากเรารับเงินเข้ามาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก็สามารถยืนกู้เงินได้แล้วโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆมาประกัน แต่หากเราไม่มีบัญชีที่รับเงินอยู่เป็นประจำ ให้เราใช้บัญชีหลายๆบัญชีมาแสดงว่าเรามีรายได้เข้ามาในแต่ละปีเพื่อขอกู้เงิน ซึ่งการหาเงินกู้นั้นไม่ได้ทำยากหากเราทำถูกต้องตามหลักการ ธนาคารและสถาบันการเงินก็จะอนุมัติเงินให้เราไม่ยาก หากเรามีบัญชีรายได้ที่มั่นคงจากงานประจำ เรายังสามารถกู้เงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้อีกด้วย เนื่องจากบัตรสองประเภทนี้ธนาคารจะอนุมัติให้เรา หากเราทำงานบริษัทมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก็สามารถไปขอเปิดบัตรเครดิตได้ไม่ยาก โดยทั่วไปบัตรเครดิตของเราจะได้รับวงเงินมากถึง 5 เท่าของเงินเดือนเลยทีเดียว เท่ากับว่าเราหาเงินกู้ได้มากถึง 5 เท่า หากเงินเดือนของเราคือ 3 หมื่นบาท เราจะมีโอกาสกู้เงินโดยใช้บัตรเครดิตได้ถึง 1 แสนห้าหมื่นบาทเลยทีเดียว หากใครที่เน้นกู้เงินบ่อยๆและอยากผ่อนชำระเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ยุติธรรม ขอแนะนำให้ใช้บัตรกดเงินสดโดยขอได้จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆเช่นกัน เพราะการทำบัตรกดเงินสดในระยะยาวนั้น จะทำให้เราแบ่งผ่อนชำระเงินได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าบัตรเครดิต แต่ข้อดีของการกู้เงินโดยใช้บัตรเครดิตนั่นก็คือหากเราไม่ร้อนเงินหรือไม่ได้ต้องการเงินสดเข้ามาทันที เราก็สามารถนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าแทนเงินสดได้ โดยเราจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยยาวนานถึง 45 วันเลยทีเดียว ทำให้การทำบัตรเครดิตได้รับความนิยมมากกว่า

https://www.kasikornbank.com/TH/personal/Pages/Home.aspx