เทคนิคหาเงินกู้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การหาเงินกู้นั้น สิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือการใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ที่เราต้องไปทำธุรกิจกู้เงินมาใช้ เพราะสถาบันการเงินต้องการความเชื่อใจว่าเราจะชำระเงินได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะได้ยึดหลักทรัพย์ของเราเอาไว้แล้ว ดังนั้นการที่เราจะหาเงินกู้นั้น หลักทรัพย์ค้ำประกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่จะใช้ค้ำประกันเงินกู้ของเราได้นั้นประกอบด้วยบ้าน ที่ดิน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นก็ได้เช่นกัน รวมทั้งเราสามารถเอารถยนต์มาค้ำประกันเงินกู้ของเราได้อีกด้วย แต่หากเราไม่มีความพร้อมด้านหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น เราสามารถกู้เงินได้แต่ต้องมีเทคนิคบางอย่าง ซึ่งหัวข้อนี้เรามีเทคนิคมาฝากทุกคนเกี่ยวกับการกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน การหาเงินกู้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น สิ่งแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือบัญชีธนาคารที่แสดงได้ว่าเราได้รับเงินจากการทำงานในแต่ละเดือนมั่นคงแค่ไหน โดยทั่วไปหากเรารับเงินเข้ามาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก็สามารถยืนกู้เงินได้แล้วโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆมาประกัน แต่หากเราไม่มีบัญชีที่รับเงินอยู่เป็นประจำ ให้เราใช้บัญชีหลายๆบัญชีมาแสดงว่าเรามีรายได้เข้ามาในแต่ละปีเพื่อขอกู้เงิน…

Continue Reading →